1
/
3
/

Wie moet met andere woorden de aangifte van nalatenschap indienen, zodat de verschuldigde erfbelasting kan worden berekend?

  • 1)Bij het overlijden of bij afwezigheid van een inwoner van België: door de erfgenamen, de algemene legatarissen en begiftigden.
  • 2)Ingeval van overlijden of bij afwezigheid van een persoon die geen inwoner van België is maar onroerende goederen bezit gelegen in het Vlaamse Gewest: door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden van onroerende goederen.
  • MAAR:
    Indien de personen in 1/ en 2/ het nalaten een aangifte in te dienen kunnen zij hiertoe verplicht worden op verzoek van een bevoegde ambtenaar (thans personeelslid genaamd – dit is een fiscaal deskundige of inspecteur van de Vlaamse Belastingsdienst, VLABEL).

  • 3)Indien, bij afwezigheid van kinderen, het huwelijksvermogen door het huwelijkscontract volledig toekomt aan de langstlevende echtgenoot moet deze langstlevende echtgenoot de aangifte indienen.