Graad van verwantschap
  • Door een juridische verwantschap enerzijds: huwelijk, wettelijk samenwoning, (zie partner) en adoptie

  • Door de bloedband tussen de erflater zijn kinderen, ouders, ooms-tantes, neven-nichten,…

Partner
  • De persoon die op dag van het overlijden met de erflater gehuwd is;
  • De persoon die op de dag van het overlijden met de erflater wettelijk samenwoont;
  • De personen die op de dag van het overlijden ten minste één jaar ononderbroken met de erflater en met de erflater samenwonen (m.a.w. de persoon met wie men een gemeenschappelijke huishouding voert).
Netto-verkrijging

De netto-verkrijging wordt bepaald door het aandeel dat de erfgenaam, legataris of begiftigde in de belastbare waarde van de goederen verkrijgt, vermindert met het passief dat op die goederen moet worden aangerekend.

Bijvoorbeeld: men krijgt een woning toegekend met een waarde van 250.000 EUR maar daarop zit een hypothecaire lening van 100.000 EUR. De netto-verkrijging bedraagt dus 150.000 EUR en op dit bedrag zal men belast worden.

Vruchtgebruik
Volle Eigendom
Volgens de huidige wetgeving
Graad
Staak
Nalatenschap
Erflater
Inkorting