1
/
3
/

De termijnen voor het indien van de aangifte van nalatenschap zijn afhankelijk van de plaats van het overlijden van de erflater, de termijn bedraagt:

 

  • 4 maanden, indien het overlijden plaats vond in België.
  • 5 maanden, indien het overlijden plaats vond binnen de Europese Economische Ruimte plaatsvond.
  • 6 maanden, indien het overlijden plaats vond buiten de Europese Economische Ruimte.

 

In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden (bijvoorbeeld bij een vermiste persoon) beginnen de termijnen pas te lopen zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

De aangifte termijn kan worden verlengd door een bevoegd personeelslid (fiscaal deskundige of e.a. inspecteur van de Vlaamse Belastingsdienst – VLABEL).