1
/
3
/

Betaling en bezwaar van de erfbelasting

Nadat de aangifte werd ingediend zal de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) de erfbelasting uitrekenen en verzenden zij een aanslagbiljet. Uiterlijk binnen de 2 maanden na verzenddatum van het aanslagbiljet moet de erfbelasting betaald worden.

Bij het indienen van een bezwaar, een aanvraag tot ambtshalve ontheffing (terugbetaling), een vordering in rechte of een verzoek om spreiding van betaling wordt de verplichting tot betaling niet opgeschort.

Er kan ook een bezwaar of een ambtshalve ontheffing (terugvordering) worden ingesteld wanneer er bijvoorbeeld een foutieve uitteling is gebeurd en/of er teveel erfbelasting werd betaald. Dit verloopt dan volgens een administratieve procedure.